První turnus za námi
02.03.2018, zbn
Ve dnech 22. a 28.2. proběhly na OPB Osík první letošní výběry a aukce plemenných býků masných plemen. V mrazivém počasí obou dní bylo nakonec k výběru předvedeno celkem 70 býků, průměrné bodové ohodnocení do plemenitby vybraných býků bylo skvělých 73,13 bodu! Děkujeme všem chovatelům za důvěru projevenou umístěním býků na OPB Osík a novým majitelům přejeme spokojenost s jejich nákupy.
První den výběrů bylo předvedeno 46 býků plemene charolais, z nichž bylo 40 vybráno do plemenitby a 2 odročeni (průměrnéhodnocení 72,49 bodu). Nejlépe hodnoceným býkem dne se stal homozygotně bezrohý Ceintur ze Statku z chovu ing. Zuzánka. Ceintur PP byl ohodnocen 84 body! Jen o bod méně získal Costner z Boru chovatele Vlastimila Zobala. Třetím nejlepším býkem se stal Cilessien z Hlíny z chovu K+K Břilice s 82 body. V navazující aukci bylo nabídnuto 36 býků, z nichž bylo 22 úspěšně vydraženo. Průměrná prodejní cena dosáhla 86 700 Kč. Za nejvyšší cenu 122 000,- Kč byl vydražen Ceintur ze Statku PP, kterého zakoupil Natural a jehož dávky by tak měly být chovatelům k dispozici již v průběhu letošního roku. Cilessien z Hlíny byl vydražen za 120 000,- Kč.

28 února bylo předvedeno 17 býků limousine, 6 masných simentálů a jeden aberdeen angus. Ze 24 býků bylo do plemenitby vybráno 22. Průměrné hodnocení vybraných býků dosáhlo 75 bodů u plemene masný simentál, 73,6 bodů u plemene limousine a jediný aberdeen angus, Classa Vima ET, byl hodnocen 80 body. Nejvyššího bodového ocenění dosáhl limousine Costner Bovet ET a to 86 bodů. Costner Bovet ET se tak stal nejlépe hodnoceným býkem prvního turnusu na OPB Osík. Druhým nejlépe hodnoceným býkem se stal Carl Agrozet z Domanína ET (limousine) s 84 body. Shodně 82 body pak byli hodnoceni masní simentálové Cirquit ze statku P a Colibri Agrochyt V. Přítomnost chovatelů na ZV a aukci byla ovlivněna počasím. V aukci bylo prodáno „pouze“ 8 býků. Za nevyšší cenu 100 000 Kč byl vydražen limousine Costner Bovet ET.

Na konci tohoto přehledu se sluší ještě podotknout, že žádný z býků odchovaných na OPB Osík a vybraných do plemenitby nebyl hodnocen méně než 63 body! O kvalitě býků i zájmu chovatelů potom hovoří fakt, že dnes, druhý den po poslední aukci zbývá k prodeji pouze 6 býků charolais a 6 býků plemene limousine (specifikace v sekci „Býci k prodeji“).

Zásluhou obětavé práce kolektivu pracovníků OPB Osík byli býci velice dobře připraveni a předvedeni.
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved