OPB Osík – odchovna s padesátiletou historií
20.10.2018
Příběh OPB Osík se začal psát před dlouhými 50 lety v roce 1968. V průběhu uplynulého půlstoletí došlo ke změně politického prostředí země, svým vývojem prošla i zemědělská politika, měnil se systém a organizace šlechtění skotu. Během této doby odchovna několikrát změnila majitele, vystřídali se zde pracovníci, ale zejména zde prošly odchovem tisíce býků, ať už českého strakatého nebo holštýnského plemene a později zejména masných plemen. Při příležitosti padesáti let existence odchovny uspořádal její současný provozovatel - firma Natural - společenské setkání chovatelů.
Příběh OPB Osík se začal psát před dlouhými 50 lety v roce 1968. V průběhu uplynulého půlstoletí došlo ke změně politického prostředí země, svým vývojem prošla i zemědělská politika, měnil se systém a organizace šlechtění skotu. Během této doby odchovna několikrát změnila majitele, vystřídali se zde pracovníci, ale zejména zde prošly odchovem tisíce býků, ať už českého strakatého nebo holštýnského plemene a později zejména masných plemen. Při příležitosti padesáti let existence odchovny uspořádal její současný provozovatel - firma Natural - společenské setkání chovatelů.

Historie chovatelství a odchovny v Osíku v kostce:

1916 – prvotní kontrola užitkovosti skotu
1946 – první kurz umělé inseminace
1947 – založena první inseminační stanice v ČSR
1953 – přemístění inseminační stanice do prostor stávající odchovny
1968 – založení odchovny
1988 – znovuotevření odchovny po rekonstrukci
1992 – zahájení odchovu masných plemen
1992 – privatizace odchovny společností Unichov
2017 – zakoupení odchovny společností Natural

V době socialismu byla odchovna samozřejmě provozována státem a později Státním plemenářským podnikem. V porevolučním období, konkrétně v roce 1992, přešla do majetku UNICHOVU a.s., Litomyšl a později (1998) se stala díky sloučení Unichovu se Západočeskou plemenářskou unií součástí Holdingu Českomoravské plemenářské unie. V letech 2004 až 2017 odchovna patřila holandské společnosti CRV (dříve CZ Delta, spol. s r. o. – dceřiná společnost CR Delta VRV). Ta ji v roce 2017 prodala Družstvu Dolní Újezd od kterého ji v tomtéž roce odkoupil její současný provozovatel – Natural, s.r.o.

První zmínku o funkci Osíku jako odchovny nalezneme v časopisu Náš chov 1/1973, kde byl zveřejněn Program nákupních trhů na plemenná zvířata na rok 1973. Odchov býčků masných plemen byl na Osíku zahájen v roce 1992, kdy sem bylo ve spolupráci s ČSCHMS zakoupeno 35 býčků. Z 35 naskladněných býčků bylo do plemenitby vybráno 22, přičemž průměrný přírůstek v testu činil 1328 g a od narození 1122 g. Býčci, kteří úspěšně prošli základním výběrem, byli prodáni do přirozené plemenitby. Mezi první chovatele masných plemen, kteří umístili své býky na OPB Osík, patřili například Ing. Řehounek (Choteč), Ing. Neumann (Okřešice), Ing. Papáček (Kaliště), ŠZP Nový Jičín, VÚŽV Uhříněves. Na OPB Osík odchovalo býky masných plemen celkem 416 chovatelů, nejvíce odchoval pan Cach (Čachnov), a to 213 kusů. Od zahájení testace masných plemen zde bylo do dnešního dne odchováno více než 4.000 býků.

Více informací o historii, ale i současnosti OPB Osík se můžete dočíst v přiloženém souboru. Fotky z oslav 50. let fungování OPB Osík najdete pak ZDE.
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved