Odchovna plemenných býků - OPB Osík

11.06.2024
III. turnus 2024 na OPB Osík
 
21.03.2024
Druhý turnus 2024 na OPB Osík
 
26.01.2024
První turnus 2024 na OPB Osík
 
22.09.2023

Aukční katalog je k nahlédnutí zde.

17.10.2023
Býci k prodeji - IV. turnus

V pondělí 16.10.2023 proběhl na OPB Osík letošní poslední IV. turnus základních výběrů. Bylo předvedeno celkem 27 býků plemen limousine, blonde d'Aquitaine, masný simentál, piemontes, aberdeen angus, charolais a parthenaise.

Výběrový protokol je zveřejněn ve sloupci po pravé straně.

Pro chovatele, kteří se nemohli ZV zúčastnit máme k prodeji stále několik velmi kvalitních býků, které si můžete prohlédnout v sekci

"Býci k prodeji"

kde je u každého býka zveřejněna i fotografie a krátké video.

Děkujeme vám za přízeň!

 
27.07.2023
Změna v kontaktech na OPB Osík
 
23.6.2023
Nabízíme plemenné býky plemene vybrané do plemenitby ve II. a III. turnusu 2023.

Fota a krátká videa dle plemen a býků v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)

V případě Vašeho zájmu je prodej jednotlivých býků možný přes telefon

Ing. Vladimír Chytka +420 604 909 692

 
ing. Chytka Vladimír +420 604 909 692

19.12.2022
Informace o naskladnění v sezoně 2021 - 2022
Z OPB Osík byli prodáni a odsunuti již všichni plemenní býci, kteří byl v letošním roce vybráni do plemenitby.
Celkem prošlo v roce 2022 naší odchovnou 274 býčků, z nichž bylo do další plemenitby zařazeno 227 ks (tj. 83 %).

Již byl zahájen test u 95 býků v I. turnusu 2023 a 147 býků ve II. turnusu 2023

"I.turnus 2023" (klik zde)
"II.turnus 2023" (klik zde)
"III.turnus 2023" (klik zde)

Nejbližší termín dalšího ZV bude

v pátek 24.2.2023 - plemena CH, BA a PP
v pátek 3.3.2023 - plemena LI,MS,HE,AA,BM


Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další ZV v roce 2023.
 
09.03.2022
Pozvánka na ZV a aukce - II. turnus 2022
 
02.11.2021
Informace o naskladnění v sezoně 2021 - 2022
Z OPB Osík byl dnes odsun poslední plemenný býk , který byl v letošním roce vybrán do plemenitby a prodán.
Celkem prošlo v roce 2021 naší odchovnou 279 býčků, z nichž bylo do další plemenitby zařazeno 248 ks (tj. 89 %).
Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další ZV v roce 2022.

Již byl zahájen test u 81 býků I. turnusu 2022 - více info o býcích

"I.turnus 2022" (klik zde)


Do II. turnusu je již naskladněno 132 býků a přípravné období bylo zahájeno koncem října.
Nejbližší termín dalšího ZV bude v únoru 2022. Přesný termín zveřejníme ihned jak bude znám.
 
22.10.2021
Živý přenos ZV býků 22.10.2021
Živý online přenos celého průběhu výběru býků ve IV. turnusu na YouTube kanálu firmy Natural (klik zde).
Začátek přenosu v 9,00 hod.

 
Kopecká Alena - +420 604 296 618
ing. Chytka Vladimír - +420 604 909 692

24.08.2021
Aktuální nabídka býků a naskladnění IV turnus
Nabízíme poslední býky vybrané do plemenitby . Vice v sekci je zveřejněna včetně fota a krátkého videa v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)

V případě Vašeho zájmu je prodej jednotlivých býků možný přes telefon

Kopecká Alena - +420 604 296 618
ing. Chytka Vladimír - +420 604 909 692

 
Kopecká Alena - +420 604 296 618
ing. Chytka Vladimír - +420 604 909 692

 
10.05.2021
Výběrový protokol 10.5.2021 plemeno AA,BA.HE,PP,UU a SA

Zájemci o účast v elektronické dražbě se mohou registrovat

(registrace zde)

Začátek elektronické dražby ve 13,00 hod
Pro registraci a účast v dražbě není vyžadováno složení jistoty/poplatku.

Po nákupu plemenného býka je nový majitel býka povinen uhradit 120,- Kč / KD na OPB Osík od data nákupu.

Video a foto býků najdete v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)

10.05.2021
Živý přenos ZV býků 10.5.2021
Živý online přenos celého průběhu výběru býků ve II.turnusu plemen AA,BA.HE,PP,UU a SA, na YouTube kanálu firmy Natural (klik zde).
Začátek přenosu v 9,00 hod.

Zájemci o účast v elektronické dražbě se mohou registrovat

(registrace zde)

Předpokládaný čas spuštění dražby ve 13,00 hodin
Pro registraci a účast v dražbě není vyžadováno složení jistoty/poplatku.

Po nákupu plemenného býka je nový majitel býka povinen uhradit 120,- Kč / KD na OPB Osík od data nákupu.

Video a foto býků , kteří budou u ZV dne 10.5.2021 najdete v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)

 
08.05.2021
Video býků k ZV 10.5.2021
Video a foto býků plemen AA,BA.HE,PP,UU a SA, kteří budou u ZV dne 10.5.2021 najdete v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)

Již nyní se mohou zájemci o účast v elektronické dražbě registrovat (registrace zde)

Předpokládaný čas spuštění dražby 10.5. ve 13,00 hod
Pro registraci a účast v dražbě není vyžadováno složení jistoty/poplatku.

Po nákupu plemenného býka je nový majitel býka povinen uhradit 120,- Kč / KD na OPB Osík od data nákupu.
 
03.05.2021
Již nyní se mohou zájemci o plemena, která budou převedena k poslednímu základnímu výběru II.turnusu

pondělí 10.05.2021- 42 ks - ple BA,AA,PP,UU,HE,SA

registrovat
(registrace zde)

Předpokládaný čas spuštění dražby cca 1 hodina po oficiálním ukončení základních výběru
Pro registraci a účast v dražbě není vyžadováno složení jistoty/poplatku.

Po nákupu plemenného býka je nový majitel býka povinen uhradit 120,- Kč / KD na OPB Osík od data nákupu.
21.04.2021
Zájemci o účast se mohou již registrovat

(registrace zde)

Předpokládaný čas spuštění dražby cca 1 hodina po oficiálním ukončení základních výběru 23. 4. 2021, cca 14:00.

Žádáme zájemce o registraci do systému pokud možno do 22. 4. 2021 tak, aby mohlo proběhnout jejich schválení.

Pro registraci a účast v dražbě není vyžadováno složení jistoty/poplatku.

Krátká videa a fota býků , kteří budou u ZV dne 23.4.2021 jsou doplněna v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)

.
13.04.2021
Termíny II. turnusu OPB Osík
 
17.02.2021
Všichni býci charolais prodáni
Oznamujeme případným zájemcům o býky plemene charolais, že všech 31 plemenných býků, kteří byli dnes vybrání do plemenitby a nabídnuti k prodeji jsou již PRODANI. Další výběr 51 ks býků CH bude 23.4.2021 Děkujeme všem za spolupráci
 
02.02.2021
Pro všechny zájemce o nákup býka při základních výběrech I. turnusu na OPB Osík opět připravuje firma Natural živý online přenos celého průběhu výběru na YouTube kanálu firmy Natural (klik zde). Jednotlivé přenosy budou probíhat ve stanovených termínech se začátkem přenosu v 9,00 hod.
V rámci dodržení regulérnosti při nabídce a následném prodeji budou zveřejněny výsledky společně s výběrovým protokolem v den výběru.
Nabídky býků do prodeje, včetně prodejních cen budou řešeny s majiteli býků v co nejkratší možné době po ZV.
Zveřejnění prodejní ceny, včetně fota a krátkého videa, bude na těchto stránkách v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)

Prodej býků bude probíhat přes telefon na níže uvedených číslech

17.2.2021 plemeno CH
25.2.2021 plemeno LI, BA,MS, AA
Kopecká Alena - +420 604 296 618
Chytka Vladimír - +420 604 909 692

Býk bude považován za prodaného akceptováním zveřejněné prodejní ceny prvnímu volajícímu zájemci. Závazný zájem je nutné společně s fakturačními údaji a kontaktem, včetně čísla centrální evidence, na které bude býk následně odsunut , potvrdit na email

osik@naturalgen.cz

Následně bude býk stažen z nabídky býků na prodej a označen za prodaného.
Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám bude zaslán daňový doklad (faktura).
Ode dne vystavení daňového dokladu do odsunu býka z OPB budou náklady na krmný den na OPB (100,- Kč/KD) účtovány novému majiteli.

Býka bude možné odsunout až po uhrazení daňového dokladu prodávajícímu majiteli býka na OPB.

Případný zájem o zajištění dopravy býka potvrďte v emailu. Uvědomujeme si ,že nadcházející období není samozřejmě jednoduché, ale budeme dělat vše pro Vaší spokojenost. Doufáme, že společně to opět určitě zvládneme.
5.10.2020
I.turnus 2020 - 2021 zahájen
Dne 4.10.2020 byl vážením zahájen test u I. turnusu býčků pro rok 2021. Celkem v I. turnusu je naskladněno 73 býků - více viz I. turnus 2021.

Děkujeme všem chovatelům za přípravu býčků na provoz na OPB a doufáme, že budou všichni spokojeni s úrovní odchovu na OPB Osík. Předpokládaný termín ZV je v únoru 2021.

 
04.10.2020
Vzhledem k opětovnému vyhlášení nouzovému stavu v ČR připravujeme všechny plemenné býky ve IV. turnusu na standardní, ale neveřejný základní výběr , jehož součástí je tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek pro odchov býka na OPB Osík, příprava a předvedení býků před výběrovou komisí v úterý 13.10.2020.
Tak jak se od dubna stalo pravidlem, zajistí firma Natural opět živý on-line přenos na firemním youtube kanálu, na kterém bude video následně dostupné i zpětně.
Výsledky ZV a následná nabídka býků do prodeje včetně prodejních cen budou řešeny s majiteli býků po ZV a v co nejkratší možné době po ukončení ZV a budou zveřejněny včetně fota a krátkého videa ze ZV na těchto stránkách v sekci

"Býci k prodeji" (klik zde)
Prodej jednotlivých býků bude probíhat přes telefon

Kopecká Alena - +420 604 296 618
ing. Chytka Vladimír - +420 604 909 692

Katalogy jsou již ke stažení
25.08.2020
Naskladnění býčků na OPB I.turnus 2020 - 2021
Dne 23.8.2020 bylo zahájeno naskladňování býčků masných plemen do I. turnusu 2021. Zahájení přípravného období je začátkem měsíce září. Děkujeme všem chovatelům za spolupráci při naskladňování a za přípravu býčků na OPB . Další základní výběry se uskuteční 13.10.2020.
 
Kopecká Alena - +420 604 296 618

03.04.2020
27.12.2019
OPB Osík děkuje všem chovatelům za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2019 a do nového roku 2020 přeje všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních i osobních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci v nadcházejícím roce.
 
18.02.2019
Dnes byl ukončen základním výběrem a následnou dražbou I.turnus 2019 odchovu býků na OPB Osík. Výsledky jsou více jak dobré. Z celkového počtu 34 býlů plemene LI , MS a AA bylo do další plemenitby zařazeno 31 býků. Největším úspěchem se může pyšnit chov Agrochyt Mohelno, který dosáhl na vytíženou metu 90 bodů a jejich býk Drak Agrochyt PP (ICH 182) byl výběrovou komisí oceněn celkem 92 body. Jedná se skutečně o impozantního představitele plemene masný simentál. Ale i v plemeni limousine bylo na co koukat. Plemenný býk Docent ze Žďára (ZIL 457) získal 83 bodů. Potěšil nás především velký zájem o nabízené býky, kdy se z celkových 31 býků nabízených v dražbě prodalo 24 býků. Maximální cenou v dražbě bylo 135000,- Kč za šampiona Draka. Spokojeni odjížděli i chovatelé ze Slovenska, kteří nakoupili 2 býky plemene limousine. Děkujeme všem za zájem o býky na OPB Osík a těšíme se na další výběry. Další ZV se budou konat 24.4., 25.4. a 2.5.2019
11.02.2019
Dnes proběhl na OPB Osík první ze dvou ZV v I. turnusu. Hodnoceno bylo celkem 40 býků plemene charolais, hereford a blonde d´aquitaine. Za hojné účasti chovatelů proběhl základní výběr a násladná dražba s nečekaným výsledkem. do další plemenitby bylo zařazeno celkem 30 plemenných býků (CH 27 býků, HE - 2 býci a 1 býk plemene BA) . Velkým úspěchem skončila také následná dražba býků, ve které se z 23 býků plemene CH prodalo neuvěřitelných 21 s průměrnou cenou cca 83.000,- Kč. Nejvyšší cenu 105.000,- Kč zaplatil nový majitel za býka čk. 20 - Drakula Smilovský (ICH 770), který byl vyhlášen Šampionem výběru s počtem 82 bodů. Děkujeme chovatelům a kupcům za účast.
27.01.2019
Dne 26.1.2019 byl ukončen test vlastní užitkovosti na naší odchovně u 74 býků v I. turnusu 2019. Katalogy k základním výběrům dne 11.2. a 18.2.2019 budou ke stažení ihned jak budou k dispozici.
Přírustky I. turnusu v testu
27.01.2019
III. turnus 2019 naskladněn
Do III. turnusu 2019 bylo naskladněno celkem 56 býků plemen Masný Simentál (13 ks), Blonde d´aquitaine (11 ks) , Limousine (11 ks) ,Charolais (10 ks), Aberdeen Angus (6 ks), Hereford (3 ks), Parthenaise (1 ks) a Beůlgické modrobílé (1ks ). Test byl zahájen 26.1.2019 a bude ukončen 26.5.2019. Více o naskladněných býcích viz sekce III.turnus
 
31.12.2018
OPB Osík děkuje všem chovatelům za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2018 a do nového roku 2019 přeje všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních i osobních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci v nadcházejícím roce.
01.12.2018
II. turnus 2019 naskladněn
Do II. turnusu 2019 bylo naskladněno celkem 128 býků plemen Charolais (44 ks), Limousine (18 ks) , Masný Simentál (27 ks),Aberdeen Angus (17 ks), Hereford (10ks), Blonde d´ aquitaine (8 ks) , Parthenaise (3 ks) a Aubrac (1 ks ). Test byl zahájen 1.12.2018 a bude ukončen 31.3.2019. Více o naskladněných býcích viz sekce II.turnus
 
20.10.2018
Příběh OPB Osík se začal psát před dlouhými 50 lety v roce 1968. V průběhu uplynulého půlstoletí došlo ke změně politického prostředí země, svým vývojem prošla i zemědělská politika, měnil se systém a organizace šlechtění skotu. Během této doby odchovna několikrát změnila majitele, vystřídali se zde pracovníci, ale zejména zde prošly odchovem tisíce býků, ať už českého strakatého nebo holštýnského plemene a později zejména masných plemen. Při příležitosti padesáti let existence odchovny uspořádal její současný provozovatel - firma Natural - společenské setkání chovatelů.
1.10.2018
I. turnus 2019 naskladněn
Do I. turnusu 2019 bylo naskladněno celkem 74 býků plemen Charolais (36 ks), Limousine (21 ks) , Masný Simentál (8 ks), Aberdeen Angus (5 ks) , Blonde d´ aquitaine (1 ks) a Belgické modrobílé (1 ks). Více informací o těchto býcích najdete v sekci - I. turnus 2019.
 
27.09.2018
IV. turnus ZV a dražeb
Srdečně Vás zveme na IV. turnus ZV a dražeb, které se uskuteční na OPB Osík 18.10. od 9:00. (v dříve avizované pozvánce je chybně uvedeno datum 16.10.). Hmotnosti předváděných býků naleznete vlevo v sekci IV. turnus.
 
06.06.2018
III. turnus ZV a dražeb
Výběry a aukce býků z třetího turnusu se budou na OPB Osík konat v pondělí 18.6.. Zahajovat budeme plemenem charolais (9 býků), poté budou následovat blonde d´Aquitaine (9 býků), limousine (5 býků), masný simentál (4 býci), aberdeen angus (3 býci, všichni red), herefod (4 býci) a piemontese (4 býci). Podrobnosti o býcích naleznete již nyní v sekci III. turnus. Těšíme se na Vás!
ZBN
 
02.05.2018
Výběry a aukce na OPB Osík s rekordní účastí i prodejní cenou
Naturalu, který provozuje OPB Osík zatím nedlouhou dobu, přinesl poslední den ZV a aukcí v rámci II. turnusu dva rekordy. Nejlépe hodnocený býk dne, aberdeen angus Derik Red z Pěčína z chovu Vladimíra Lepši, byl vydražen za 192 000,- Kč! Derik Red dosáhl živé hmotnosti v 365 dnech 704 kg, přírůstku v testu 2041 g a byl ohodnocen 85 body. Rekordní byl i počet návštěvníků ZV, který přesáhl 70 přihlížejících, včetně diváků a zejména kupujících z Litvy a Rumunska. Dva býci vybraní v rámci tohoto dne zamíří do inseminace: masný simentál Dubler z Jalovčí V z chovu Jaroslava Talafouse bude působit na ISB Hradištko, aberdeen angus Diplomat Red z Mohuřic z chovu Zdeňky Šedivé pak na inseminační stanici v Rumunsku. Dva aberdeen angusové a jeden masný simentál pak budou využiti v přirozené plemenitbě v Litvě.
ZBN
 
02.05.2018
Tři nejlépe hodnocení býci II. turnusu
Nejlépe hodnoceným býkem druhého turnusu se na OPB Osík stal s 88 body limousine Dalík VFU z chovu VFU Brno ŠZP Nový Jičín. Aberdeen angus Derik Red z Pěčína (chov.: Vladimír Lepša) a masný simentál Dárek Polfin R (chov. Polfin eko s.r.o) získali shodně 85 bodů. Celkem 12 býků bylo hodnoceno 80 a více body!
ZBN
 
09.04.2018
II. turnus před námi
Tým OPB Osík v těchto dnech intenzivně pracuje na přípravě býků, kteří budou předvedeni při II. turnusu výběrů. Kompletní seznam býků včetně jejich užitkovosti naleznete v sekci II. turnus 2018. Začínáme 20.4. plemenem charolais. Těšíme se na Vás!
 
27.03.2018
Změna termínů výběrů - II. turnus
Upozorňujeme na změnu termínu výběrů a aukcí na OPB Osík. Dne 23.4.2018 budou k ZV předvedeni pouze býci plemene limousine (35). Býci plemene masný simentál, abedeen angus, blonde d´Aquitaine, hereford a aubrac budou předvedeni 30.4.2018. Termín výběrů charolais zůstává beze změny.
zbn
 
02.03.2018
Ve dnech 22. a 28.2. proběhly na OPB Osík první letošní výběry a aukce plemenných býků masných plemen. V mrazivém počasí obou dní bylo nakonec k výběru předvedeno celkem 70 býků, průměrné bodové ohodnocení do plemenitby vybraných býků bylo skvělých 73,13 bodu! Děkujeme všem chovatelům za důvěru projevenou umístěním býků na OPB Osík a novým majitelům přejeme spokojenost s jejich nákupy.
zbn
 
17.10.2017
Naskladnění do I. turnusu 2018 na OPB Osík
Do I. turnusu 2018 bylo již naskladněno celkem 73 býků plemen Charolais, Limousine, Masný Simental a Aberdeen Angus. Více informací o těchto býcích najdete v sekci - I. turnus 2018. Dvoudenní aukce proběhne v únoru 2018.
MM
 
17.10.2017
Nejlépe hodnocený býk IV. turnusu
V úterý 17.10. proběhl základní výběr býků IV. turnusu na naší odchovně. Nejlépe hodnoceným býkem byl býk plemene Aberdeen Angus, CALVIN Z BĚLÉHO (80 bodů) z chovu pana Ing. Miloše Hanzlíka.
MM
 
© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved